Gegevens doneren

De geografische informatie die in OpenStreetMap bijeengebracht is, is veelal door vrijwilligers met de hand vastgelegd. Toch is dat niet de enige manier waarop de gegevensset uitgebreid kan worden. Er is op zichzelf niets tegen het overnemen van informatie uit andere gegevensbronnen. De gemeenschap is vanzelfsprekend zeer blij met zulke donaties, omdat het veel werk scheelt.

Het overnemen van informatie uit andere bronnen kan niet zonder meer. Het meest voorkomende probleem zijn de voorwaarden die aan het gebruik van de data uit die bronnen verbonden is. Geen wonder, het is immers de voornaamste reden voor het ontstaan en de ontwikkeling van OpenStreetMap. Op de informatie uit OpenStreetMap is de Creative Commons licentie BY-SA van toepassing. Is de licentie op een andere gegevensbron strijdig met de BY-SA licentie, kan de informatie uit de bron niet worden overgenomen.

Beschikt je over een gegevensbron waarvan de gebruiksvoorwaarden niet strijdig zijn met die van het OpenStreetMap project, dan kun je deze gegevens doneren. Zeer graag zelfs! Alle soorten geografische informatie is welkom, van wegenbestanden tot complete overzichten van brievenbussen of fietsenstallingen en zelfs luchtfotos.

Als je ons kunt helpen, neem dan contact op via donaties@openstreetmap.nl.