Gegevensbronnen van OpenStreetMap

OpenStreetMap is erg voorzichtig in het overnemen van informatie van derden. Alleen als honderd procent zeker is dat de informatie vrij beschikbaar is, kan de informatie in OpenStreetMap overgenomen worden. Dat is bijvoorbeeld altijd het geval als gekeken wordt naar de werkelijkheid. Op de werkelijkheid rust geen auteursrecht.

Veel informatie wordt dan ook door vrijwilligers letterlijk ter plaatste opgezocht en overgenomen in de database. Een forens legt bijvoorbeeld informatie vast over de route die hij dagelijks tussen huis en werk aflegt. Een kruispunt dat is veranderd, een nieuwe supermarkt of een pin automaat die weggehaald is. Een wandelaar die in het weekend een wandeling door duinen maakt legt met behulp van een GPS de wandelpaden vast. Sommige wandelaars leggen ook vast waar de horeca en uitzichtpunten te vinden zijn. Andere vrijwilligers gaan heel gericht naar een plaats, zoals een nieuwbouwwijk of een plaats waar iemand anders fouten in de kaart gemeld heeft, om de OpenStreetMap kaart uit te breiden of te verbeteren.

Eén van de twee gouden regels van OpenStreetMap is: don't copy from other maps (de andere is: have fun!). Daar is men strikt in. Bijvoorbeeld: bij het overnemen van wandelroutes geldt als praktische eis bijvoorbeeld altijd moet voorzien zijn van lokale bewegwijzering. Zonder bewegwijzering loopt een wandelaar de route die door een ander is beschikbaar gesteld door middel van een kaart of een GPS track. De wandelaar loopt dan een route op basis van auteursrechtelijke beschermd materiaal. Lang niet altijd is duidelijk of dat compatibel is met de OpenStreetMap voorwaarden.

Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen informatie uit andere bronnen (andere dan de werkelijkheid) wordt overgenomen. Soms is een organisatie zo vriendelijk om de geografische informatie waarover ze beschikt, beschikbaar te stellen aan de gemeenschap onder voorwaarden die compatible zijn met die van OpenStreetMap. In Nederland ging de informatie dichtheid van de OpenStreetMap kaart erg vooruit met de donatie van de Automotive Navigation Data (AND). Het bedrijf schonk haar hele wegenbestand van Nederland, en informatie over de belangrijkste wegen in India en China aan de OpenStreetMap gemeenschap.