Vrij beschikbare informatie bevordert innovatie

Het gebrek aan betaalbare en vrij toegankelijke geografische data zorgt ervoor dat je weinig keuze hebt. Innovatie en beschikbaarheid van alternatieven zijn hierdoor beperkt en tot voor kort konden alleen grote bedrijven werken aan navigatie-software.

Bij het opgeven van een begin- en eindpunt in je navigatie apparaat berekent software middels een formule een route. Die software doet dat op basis van geografische informatie. Voor de snelste route wordt bijvoorbeeld niet alleen gekeken naar de kortste weg. Er wordt ook gekeken naar de geldende maximum snelheden. Een iets langere weg met een hogere toegestane snelheid kan op die manier geschikter zijn. Bochten of stoplichten maken een weg langzamer. De leveranciers van je navigatie software houden, geheel begrijpelijk, hun ingewikkelde formules angstvallig geheim.

Het gebrek aan goedkope toegankelijke geografische informatie maakte het tot voor kort onmogelijk om alternatieven hiervoor te ontwikkelen. Iemand die zelf een betere manier van navigeren bedenkt, kon dat tot voor kort niet zelf maken. OpenStreetMap maakt het mogelijk dat hackers zelf navigatie-software ontwikkelen en beschikbaar stellen, zonder gebruik te maken van dure licenties. Er zijn dan ook inmiddels al een paar op OpenStreetMap gebaseerde alternatieven.

Op lange termijn is dat heel interessant. Bedrijven zijn vanwege hun commerciële doelen zeer geïnteresseerd in gebruikersinformatie, zoals hun locatiegegevens. Als gebruiker is het lang niet altijd goed te checken welke informatie door de aanbieder wordt opgeslagen en gebruikt. Bekend is bijvoorbeeld dat TomTom apparaten (na toestemming van de gebruiker) informatie over locatie en snelheid opsturen die op basis daarvan file informatie aan TomTom gebruikers beschikbaar maakt. Best handig, denk je dan, maar op den duur kan onduidelijk worden wie welke informatie waarvoor gebruikt. Software waarvan de broncode beschikbaar is, maakt dat controleerbaar. Zonder vrij beschikbare geografische informatie zal er ook geen open source navigatie software beschikbaar komen.