Bruikbaarheid van OpenStreetMap

Er is geen eenduidige indicatie te geven over de bruikbaarheid van OpenStreetMap. Het OpenStreetMap project omvat niet alleen geografische informatie, maar ook een aantal interfaces voor de ontsluiting van die data. Daarnaast is de bruikbaarheid van de informatie ook nog eens sterk afhankelijk van het beoogde doel.

Gezien de achtergrond van OpenStreetMap is er globaal wel iets over te zeggen. Het is een project zonder een centraal gezag. Iedereen kan er aan bijdragen en iedereen kan dat op zijn of haar eigen manier doen. Omdat elke vrijwilliger hetzelfde doel nastreeft, bestaat er internationaal een sterke gemeenschap. De gemeenschap heeft op veel manier overleg met elkaar. Over de werkwijze voor het in kaart brengen van informatie, wordt vooraf consensus gezocht. Afspraken worden op een eigen website vastgelegd. De gemeenschap is dus sterk anarchistisch, maar er wordt wel gewerkt aan het consistent vastleggen van informatie. Het gevolg is dat de kaart op een aantal punten zeer goed ontwikkeld en bijgehouden is, maar op andere punten bijzonder slecht.

De kwaliteit van de data hangt van veel factoren af, hetzelfde geldt voor de bruikbaarheid.