Kwaliteit van de data

De mate van geschiktheid voor het gebruik van informatie uit de OpenStreetMap database hangt van een groot aantal factoren af. Elk gebruiksdoel stelt andere eisen. In sommige situaties volstaat het om te weten hoe de snelwegen met elkaar samenhangen, voor andere doeleinden is het belangrijk om precies te weten hoe de huisnummers in een straat lopen en op andere momenten is het handig om te weten hoe diep bepaalde vaargeulen zijn.

Niet alleen is de aanwezigheid van informatie van belang voor het bepalen van de bruikbaarheid, ook de mate van nauwkeurigheid en actualiteit is relevant. Voor het berekenen van de stappen in een planning van een route is het voldoende als je weet hoe de straten ten opzichte van elkaar lopen (de topologie moet correct zijn), als je de afstand van die route wilt berekenen is een hogere mate van nauwkeurigheid praktisch. De vrachtwagenchauffeur wil echter wel weer precies de maximale doorrijhoogte van de viaducten onderweg weten. Voor navigatiedoeleinden is een actueel beeld van het wegennet praktisch, terwijl de actuele situatie van de waterwegen niet relevant zijn.

De bedrijven die dure kaarten produceren gebruiken daar veelal dure professionele apparatuur (of kopen de geografische informatie in), terwijl veel van de informatie van OpenStreetMap gebaseerd is op niet-professionele apparatuur. Dat maakt de kwaliteit van de informatie niet meteen slecht, de informatie is echter niet te gebruiken in hele specifieke en specialistische situaties. Daar tegenover staat dat veel van de commerciƫle datasets vaak achter lopen op OpenStreetMap omdat bij die laatste informatie bijna real-time geactualiseerd kan worden.

Kortom, een eenduidig antwoord is niet te geven.